Βιολογικά Προϊόντα

Γενικά μπορούμε να πούμε ότι με τον όρο «Βιολογικό» μπορούν να χαρακτηριστούν γεωργικά προϊόντα πρωτογενούς (νωπά) ή/και δευτερογενούς (μεταποιημένα) τομέα παραγωγής τα οποία παράγονται σύμφωνα με συγκεκριμένες- αυστηρές προδιαγραφές που ορίζονται από την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία και που, με δυο λόγια, μπορούν να καταναλωθούν (φαγωθούν) από ανθρώπους ή από ζώα.
Τα προϊόντα αυτά λοιπόν, έχουν παραχθεί από εδάφη στα οποία έχουν εφαρμοστεί ήπιες, μέθοδοι καλλιέργειας χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε χημικού.

Σκοπός της βιολογικής καλλιέργειας είναι η ενίσχυση του εδάφους με στόχο τη διατήρηση της αειφορίας του.

Επίσης προέρχονται από ζώα που έχουν εκτραφεί με βιολογικές ζωοτροφές με ήπιες κτηνοτροφικές μεθόδους με γνώμονα την ευζωία τους. Τα Βιολογικά Προϊόντα απαγορεύεται να προέρχονται με οποιοδήποτε τρόπο από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (μεταλλαγμένα).

Οι βιολογικές μέθοδοι παραγωγής, αφενός τροφοδοτούν το ενδιαφερόμενο καταναλωτικό κοινό με ασφαλή αγροτικά προϊόντα και αφετέρου, προσφέρουν προϊόντα που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αγροτική ανάπτυξη.