Κοινοτική Νομοθεσία

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε και να ενημερωθείτε για τον τελευταίο Κανονισμό Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018 / 848

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ