Ποιοι είμαστε

Η TERRA CERT είναι φορέας ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ και εγκεκριμένος ως Επίσημος Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας (GR-BIO-19) από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ιδρύθηκε το 2022, με έδρα στην Αθήνα και διαθέτει ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών, ώστε να μπορεί να καλύψει τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες για πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων. Η λειτουργία μας έχει ως βασικές αρχές την ανεξαρτησία, την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και την αμεροληψία. Η TERRA CERT κατανοεί τη σημασία των ανωτέρω αρχών στις επιθεωρήσεις που εκτελεί και διασφαλίζει την αξιοπιστία τους με τεκμηριωμένες διαδικασίες και πιστή εφαρμογή της Νομοθεσίας.

Διαπίστευση από ΕΣΥΔ

TERRA CERT E.E. – Ε.ΣΥ.Δ. (esyd.gr)

Εγκεκριμένος Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης GR-BIO-19

Εγκεκριμένοι Φορείς Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικής Γεωργίας (minagric.gr)