Συχνές Ερωτήσεις για Βιολογικά

α) Ποια είναι: Βιολογικά Προϊόντα – Terra Cert

β) Σημασία Βιολογικής Παραγωγής

Η βιολογική παραγωγή επιδιώκει τους ακόλουθους γενικούς στόχους:

 • να συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος,
 • να διατηρήσει τη μακροχρόνια γονιμότητα των εδαφών,
 • να συμβάλει σε υψηλό επίπεδο βιοποικιλότητας,
 • να συμβάλει σημαντικά σε ένα μη τοξικό περιβάλλον,
 • να συμβάλει σε υψηλού επιπέδου πρότυπα σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων και, ειδικότερα, να ικανοποιεί τις ιδιαίτερες ανάγκες συμπεριφοράς των διαφόρων ειδών ζώων,
 • να προωθήσει τους βραχείς διαύλους διανομής και την τοπική παραγωγή στις διάφορες περιοχές της Ένωσης,
 • να ενθαρρύνει τη διατήρηση των σπάνιων και αυτόχθονων φυλών που απειλούνται με εξαφάνιση,
 • να συμβάλει στην ανάπτυξη της προμήθειας φυτικού γενετικού  υλικού προσαρμοσμένου στις ειδικές ανάγκες και επιδιώξεις της  βιολογικής γεωργίας,
 • να συμβάλει σε υψηλό επίπεδο βιοποικιλότητας, ιδίως με τη χρήση  ποικίλου φυτικού γενετικού υλικού, όπως βιολογικού ετερογενούς  υλικού και βιολογικών ποικιλιών τα οποία είναι κατάλληλα για τη βιολογική παραγωγή,
 • να προωθήσει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων βιολογικής αναπαραγωγής φυτών με στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη ευνοϊκών οικονομικών προοπτικών για τον βιολογικό τομέα.

γ) Κόστος: Γιατί τα βιολογικά προϊόντα είναι συνήθως ακριβότερα;

Η διαφορά στην τιμή είναι συνδυασμός αφενός του αυξημένου κόστους παραγωγής και της μειωμένης παραγωγής. Συγκεκριμένα:

 • Η παραγωγή βιολογικών προϊόντων απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία, εξειδικευμένες εργασίες, χρήση συγκεκριμένων προϊόντων πιο ακριβών (πχ βιολογική ζωοτροφή στη βιολογική κτηνοτροφία) και μεγαλύτερη φροντίδα από τους παραγωγούς. Τουτέστιν, ο παραγωγός θα επενδύσει πιθανά χρήματα για εξειδίκευση και σίγουρα χρόνο που αυτόματα σημαίνει αύξηση κόστους παραγωγής σε σχέση με τα συμβατικά
 • Ο βιολογικός τρόπος καλλιέργειας δεν ευνοεί την ποσοτική ανάπτυξη της παραγωγής άρα έχουμε μείωση της παραγόμενης ποσότητας  

δ) Πώς αναγνωρίζω τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

Στην επισήμανση ή διαφήμιση των προϊόντων βιολογικής γεωργίας θα πρέπει να υπάρχουν οι εξής ενδείξεις:

 • Η ένδειξη «ΠΡΟΙΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ» σε συνδυασμό με την ονομασία πώλησης του προϊόντος.
 • Η ένδειξη «ΠΡΟΙΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ» μόνο σε προϊόντα φυτικής προέλευσης που η καλλιέργεια τους βρίσκεται σε περίοδο μετατροπής, σε συνδυασμό με την ονομασία πώλησης του προϊόντος.
 • Το Κοινοτικό λογότυπο.
 • Ο κωδικός αριθμός έγκρισης του Οργανισμού Ελέγχου & Πιστοποίησης

https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organic-logo_el

ε) Tα προϊόντα βιολογικής γεωργίας πωλούνται χύμα;

 Ναι με μέριμνα των επιχειρήσεων για χρήση συσκευασίας κατάλληλης που να μην επιτρέπει αντικατάσταση του περιεχομένου χωρίς παραβίαση της σφραγίδας. Θα πρέπει παράλληλα να υπάρχει ετικέτα με τον ΟΕΠ και τα στοιχεία του προϊόντος (Επωνυμία, όνομα)

ζ) Πως γίνεται έλεγχος και πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων;

Η διαδικασία παραγωγής των προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας ελέγχεται σε όλα τα στάδιά της από διαπιστευμένους ΟΕΠ οι οποίοι τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.