Όραμα

Όραμα της Terra Cert είναι η δημιουργία ενός τεχνικά ικανού, έγκυρου, αξιόπιστου και αμερόληπτου φορέα πιστοποίησης ο οποίος θα καλύπτει πρωτίστως τον πολυδιάστατο χώρο της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα. Η σύστασή της υποδείχθηκε:

  • από την ανάγκη διάδοσης και ενίσχυσης της βιολογικής γεωργίας για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την παραγωγή προϊόντων ποιότητας.
  • από την όλο και αυξανόμενη ζήτηση από τους καταναλωτές γεωργικών προϊόντων και ειδών διατροφής βιολογικής παραγωγής η οποία µε τη σειρά της οδήγησε στη δημιουργία νέας αγοράς για τα γεωργικά προϊόντα και
  • από την ανάγκη των επιχειρήσεων παραγωγής και επεξεργασίας προϊόντων βιολογικής γεωργίας, για συνεχή υποστήριξη της παραγωγικής τους διαδικασίας µε υπηρεσίες που τις καθιστούν ανταγωνιστικές και ικανές να διατηρήσουν τα μερίδια των αγορών τους μέσα σε ένα περιβάλλον εντεινόμενης ανταγωνιστικότητας της παγκόσμιας οικονομίας.