Διάχυση Αποτελεσμάτων Έργου – Organic Ecosystem

road in between brown wooden fences

Το ΥΠΑΑ&Τ συμμετέχει στο πρόγραμμα ORGANIC ECOSYSTEM με στόχο την προώθηση της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα και εν γένη την αειφόρο ανάπτυξη του γεωργικού τομέα. Με το παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη συμμετοχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο πρόγραμμα ORGANIC ECOSYSTEM με στόχο της προώθηση της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα και εν […]

Δημιουργία Προτύπου Aequalis – Παρενόχληση στην Εργασία

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η TERRA CERT, παρέχει μια νέα υπηρεσία πιστοποίησης που αφορά στην Παρενόχληση στην Εργασία. Πιο συγκεκριμένα, εξειδικευμένο προσωπικό της TERRA CERT ανέπτυξε ένα ιδιωτικό Πρότυπο, το Aequalis, σύμφωνα με τον Νόμο 4808/2021, λαμβάνοντας υπόψη το δίκαιο της ΕΕ για την καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων, την παρενόχληση και τη […]

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065:2012 (ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ)

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαπίστευση της TERRACERT από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Ε.ΣΥ.Δ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065:2012  για Βιολογικά Προϊόντα με το υπ’ αριθμό 1332 Πιστοποιητικό Διαπίστευσης. Το αντικείμενο είναι η Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων των κάτωθι κατηγοριών: Για την επίτευξη  των ανωτέρω, η TERRACERT εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης […]